Loading...

Wsparcie technologii

Rozwój technologiczny branży rolniczej obserwujemy od wielu lat. Jeszcze do niedawna pewne rzeczy czy rozwiązanie, które wydawały się niemożliwe dzisiaj tworzą rzeczywistość w rolnictwie. Wielu gospodarzy nie mogłoby sobie jednak pozwolić na zakup nowoczesnych maszyn rolniczych za pomocą wyłącznie własnych środków. Z pomocą w takich sytuacjach przychodzi organ wspierania i rozwoju rolnictwa.

W ramach programów rozwoju branży przyznawane są dotacje w formie finansowania na rzecz zakupu nowoczesnych maszyn rolniczych dla gospodarzy spełniających wymogi i założenia programu wsparcia. Dzięki temu rozwiązaniu wiele polskich gospodarstw mogło zmodernizować swoje wyposażenie a nawet znacznie rozszerzyć zakres swojej działalności. Nowoczesny sprzęt pozwala rolnikom na zoptymalizowanie kosztów, podwyższenie zyskowności a także usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa rolnego. W wielu przypadkach rozwój gospodarstw byłaby niemożliwa, gdyby nie wsparcie finansowe na zakup sprzętu z zewnątrz.

www.flopharma.pl