Loading...

Stosunek do władzy, hierarchii i równości

Okazuje się, że między państwami Wschodu i Zachodu dialog mogą utrudniać różnice, których na co dzień nie dostrzegamy. Pewne kwestie, oczywiste w naszej kulturze, mogą być bowiem zupełnie źle odbierane w kulturach azjatyckich i odwrotnie.

Zwłaszcza, przy współpracy międzynarodowej można dostrzec znaczące różnice, między tymi dwoma obszarami, które mogą okazać się istotne w tworzeniu długoterminowych relacji. Przede wszystkim Wschód i Zachód różni stosunek do władzy.

Na Zachodzie najbardziej ceni się równość, szef nie może więc wywyższać się zbytnio ponad pracowników, powinien raczej współpracować, niż zarządzać, natomiast na Wschodzie władza to świętość. Ponadto ceni się tam głównie lojalność, osiągnięcia grupowe, poświęcenie dla innych, co często może być odbierane jako wada w pracy na Zachodzie, gdzie liczy się przede wszystkim indywidualny sukces.

Na Wschodzie pozycja zależy od wieku, koneksji, czy edukacji, na Zachodzie zależy od indywidualnych cech charakteru – poznanie tych różnic jest niezwykle istotne, gdy przychodzi do pracy w międzynarodowym środowisku.

w komornikach rehabilitacja komorniki gabinet rehabilitacyjny fotele wypoczynkowe