Loading...

Motywacja w pracy

Kwestie związane z pracą, HR’em i rozwojem dużych firm i korporacji to w ostatnich latach coraz bardziej znacząca kwestia, zwłaszcza, gdy mówimy o wzajemnych relacjach. Polityka idzie swoim torem, gospodarka swoim, dlatego niezależnie od sytuacji międzynarodowej biznes rozwija się swoją drogą. Jednak podczas ekspansji firmy do nieznanej kultury trzeba rozważać kilka kwestii.

System HR’owy na Wschodzie musi zaadaptować się do ich warunków kulturowych, nie przenosząc swojego doświadczenia z Zachodu do innych państw. Różnią się przede wszystkim strukturą organizacyjną – jest bardziej zhierarchizowana, niż Zachodnia, większe znaczenie ma lider i praca zespołowa, co jest niezwykle ważne, podczas oceniania motywacji pracownika. Konflikty rozwiązuje się za pomocą kompromisu i komunikacji, na Zachodzie natomiast gasi się je i wycofuje w zarodku.

Więcej stawia się na rozwój poprzez grupę, niż indywidualny, co może mieć wpływ na to, jak prezentują się pracownicy i kogo najlepiej zatrudnić w danym kraju.

https://www.wernea-rolety.pl/ https://www.drzwi-producent.pl/