Loading...

Kto najczęściej choruje na anoreksję i bulimię?

Anoreksja i bulimia to choroby, o których coraz więcej się mówi. Ludzie są bardziej świadomi tego, że zaburzenia odżywiania mogą nie tylko wyniszczyć organizm, ale nawet doprowadzić do śmierci.

Ze statystyk wynika, że aż 75% zachorowań na anoreksję dotyczy osób, które nie ukończyły 26. roku życia.

Zatem są to choroby popularne wśród osób młodych. Co więcej, zaburzenia odżywiania najczęściej zaczynają się pomiędzy 14.

a 18. rokiem życia, kiedy to rozpoczyna się okres dojrzewania.

Wynika to zapewne z braku samoakceptacji, przywiązywania większej wagi do wyglądu zewnętrznego oraz chęci przypodobania się rówieśnikom. Ze statystyk wynika, że na bulimię i anoreksję częściej zapadają młode dziewczyny, choć z roku na rok przybywa przypadków zachorowań wśród chłopców.

Co ważne, chłopcy częściej zapadają na bulimię niż na anoreksję. Ponadto warto dodać, że anoreksja i bulimia dotyka osób pochodzących z różnych rodzin.

Chorują zarówno dziewczyny znajdujące się w zarówno w trudnych sytuacjach rodzinnych i finansowych, jak i ze zwykłych rodzin.

schodołazy nowe gąsienicowe